Language:
Menu

Datavalidatie

Datavalidatie is het proces waarbij gecontroleerd wordt of de informatie in de database volledig, consistent en plausibel is. Het TCC heeft verschillende datavalidatieprocedures ontwikkeld om er zeker van te zijn dat de studiedatabase data van hoogwaardige kwaliteit bevat. Wij programmeren logische checks in ons datamanagementsysteem en voeren, waar nodig, handmatige checks uit. Deze checks zorgen ervoor dat wij afwijkingen van het studieprotocol ontdekken en fouten traceren die gemaakt zijn toen de data gegenereerd werden. Wij bespreken deze bevindingen met de onderzoekers.

Wij stellen voor elke studie een datavalidatieplan op. Indien gewenst kan de opdrachtgever dit plan goedkeuren voordat er met de dataverzameling begonnen kan worden. Echter, het datavalidatieplan kan aangepast worden wanneer dit voor de data noodzakelijk is.
De opdrachtgever kan, indien gewenst, het aangepaste plan opnieuw goedkeuren voordat het geïmplementeerd wordt.

Wanneer u ons elektronische case report form-systeem gebruikt is er een beveiligde verbinding tussen de computers die studiemedewerkers gebruiken en de database. Er kunnen automatische waarschuwingen worden afgegeven wanneer een deelnemer niet in aanmerking komt voor inclusie in de studie. Onze medewerkers signaleren direct onvolledige, inconsistente of niet-aannemelijke data.
Wanneer wij data-entry voor papieren case report forms uitvoeren, wordt de datavalidatie uitgevoerd nadat de data is ingevoerd in de database.

Wanneer de data gevalideerd is, leggen wij de resultaten aan u voor. Aan het eind van het proces rapporteren wij een samenvatting en de bevindingen in het datamanagementrapport.