Language:
Menu

Statistiek

Het TCC biedt een breed scala aan statistische diensten. Hieronder vallen full-service statistische werkzaamheden voor multi-center onderzoeken met gestratificeerde behandelingen en grootschalige, langdurige studies. Wij hebben instrumenten ontwikkeld en gevalideerd om power en steekproefgroottes te bepalen en om data op nauwkeurige en efficiënte wijze te kunnen analyseren. Indien gewenst, kunnen wij ook de statistische paragraaf van het klinisch protocol schrijven of hierbij assisteren.

De klinische en statistische uitkomsten en de uitgevoerde analyses worden gepresenteerd in een klinisch studierapport. Tevens kunnen wij verdere statistische ondersteuning verzorgen om onderzoekers te helpen presentaties voor te bereiden voor congressen en wetenschappelijke manuscripten.

Het TCC beschikt over statistici en methodologen met ruime statistische ervaring. Ook werken wij nauw samen met professoren en stafmedewerkers van de afdeling Epidemiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Deze samenwerking zorgt ervoor dat wij efficiënt kunnen werken en dat “state-of-the-art” methodologische kennis en ervaring van stafmedewerkers, indien vereist, voor u beschikbaar is. Het TCC werkt met gevalideerde en breed geaccepteerde statistische software, waaronder SAS, Stata, SPSS en S-PLUS.

Onderdeel van onze missie is het bouwen en onderhouden van een “state-of-the-art” onderzoeksinfrastructuur in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Om onze missie te bevorderen, organiseren wij regelmatig seminars om klinische onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen te informeren over het gebruik van statistische technieken. Dit versterkt tevens ons contact met onderzoekers uit alle klinische disciplines.