Language:
Menu

Klinische rapportage

Op het TCC zijn academisch geschoolde medical writers werkzaam die ervaring hebben met alle vereisten die gesteld worden aan het rapporteren van klinische studies. De structuur en de inhoud van onze klinische studierapporten voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Wij gebruiken de richtlijn voor het rapporteren van klinische onderzoeken, zoals gesteld door de Internationale Conferentie van Harmonisatie van de technische voorschriften voor de registratie van geneesmiddelen voor menselijk gebruik (ICH). Ook gebruiken wij deze regels wanneer wij klinische studierapporten voorbereiden voor andere soorten klinisch onderzoek.

De resultaten van alle studies worden gerapporteerd aan de sponsors, ethische commissies en bevoegde instanties. De resultaten van een studie kunnen ook gepresenteerd worden op congressen of in wetenschappelijke tijdschriften. Onze medewerkers helpen u dan bij het op correcte wijze weergeven en interpreteren van alle onderzoeksresultaten. Ook kunnen wij, indien gewenst, additionele statistische consulten geven, om u te helpen uw onderzoeksresultaten binnen uw vakgebied uit te dragen.