Language:
Menu

Klinisch projectmanagement

Het opzetten en uitvoeren van een klinisch onderzoek, dat moet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving is een complexe en tijdrovende klus. Op het TCC bieden wij full-service klinisch projectmanagement. Hiermee zorgen wij ervoor dat u zich kunt concentreren op uw kerntaken, terwijl u toch actief betrokken bent bij het klinisch onderzoek.

Onze klinische projectmanagementdiensten omvatten de planning, coördinatie en de uitvoering van alle soorten klinische studies. Onze klinische projectmanagers zorgen voor ondersteuning en voeren vele activiteiten uit die essentieel zijn voor een soepele en correcte uitvoering van een studie. Deze activiteiten zijn:

 • het coördineren van alle communicatie tussen u, uw medewerkers, sponsors, deelnemende centra en het TCC, evenals het organiseren van vergaderingen en teleconferenties

 • projectplanning

 • budgetmanagement

 • kwaliteitsmanagement

 • het coördineren van indieningen aan medisch-ethische toetsingscommissies en bevoegde instanties

 • de voorbereiding en verspreiding van papieren case report forms, patiënteninformatiebrieven en informed consent-formulieren, studie-nieuwsbrieven en andere documentatie

 • het organiseren van teleconferenties en onderzoekersbijeenkomsten en

 • het schrijven van studievoortgangsrapporten


Het TCC heeft ruime ervaring met het coördineren van trials en andere klinische studies die plaatsvinden in één of in meerdere centra, in verschillende landen en in verschillende talen. Wij kunnen:

 • werken binnen de internationale wettelijke regelgeving

 • centra selecteren en de selectie van patiënten organiseren

 • logistieke zaken in de centra standaardiseren

 • individuele onderzoekers of centra informeren over discrepanties in hun data

 • het opvolgen van het studieprotocol in alle centra monitoren

 • de totale voortgang en de plaatselijke voortgang van de studie monitoren en

 • klinische rapportage aan alle centra en medisch-ethische toetsingscommissies coördineren


Verder ontwikkelen wij protocollen en andere essentiële documenten voor elk deelnemend centrum en kunnen wij ervoor zorgen dat deze documenten vertaald worden.
Ook leveren wij klinische projectmanagementdiensten voor alle soorten klinische studies, zelfs wanneer de centra verspreid zijn over een groot geografisch gebied.