Language:
Menu

Clinical research desk

De Clinical Research Desk (CRD) is een onderdeel van het TCC. Onderzoekers werkzaam binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen, kunnen via de CRD methodologische en praktische ondersteuning bij hun onderzoek aanvragen. De afdeling Epidemiologie en andere afdelingen in het Universitair Medisch Centrum Groningen bieden deze ondersteuning.

Methodologische ondersteuning
Methodologische ondersteuning kan nuttig of noodzakelijk zijn in alle fasen van een klinisch onderzoeksproject. Via de Clinical Research Desk kunnen onderzoekers methodologische ondersteuning in alle stadia van hun onderzoeksprojecten aanvragen.
Ondersteuning kan worden geboden wanneer een onderzoeker:

 • een onderzoeksvoorstel wil formuleren;

 • financiering wil aanvragen;

 • een protocol moet schrijven;

 • de vereiste steekproefomvang moet vaststellen;

 • statistische analyses of economische evaluaties moet uitvoeren; of

 • resultaten moet rapporteren.


De Clinical Research Desk kan klinisch onderzoekers ook helpen ondersteuning te krijgen op een aantal andere gebieden van een project.

Praktische ondersteuning
Via de Clinical Research Desk kunnen onderzoekers praktische ondersteuning van verschillende afdelingen in het Universitair Medisch Centrum Groningen aanvragen. Voorbeelden van deze ondersteuning zijn:

 • klinisch project management;

 • schrijven van een protocol;

 • ontwikkeling van vragenlijsten;

 • ontwerp van elektronische- of papieren en scanbare case report forms;

 • randomisatie procedures;

 • database bouwen en onderhoud;

 • data entry, validatie en conversie; en

 • monitoring en controle van het data collectie proces.


Ook kan de Clinical Research Desk onderzoekers begeleiden bij het uitvoeren van wettelijke kwaliteitscontroles en het indienen van protocollen aan de Medisch Ethische Toetsingscommissie.

Overige ondersteuning
De Clinical Research Desk beschikt over informatie van en onderhoudt contacten met vele afdelingen van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Klinisch onderzoekers met vragen die niet opgelost kunnen worden op hun eigen afdeling, kunnen gerust contact op nemen met de Clinical Research Desk medewerkers. De medewerkers zullen hun eigen kennis en netwerk gebruiken om antwoorden te verschaffen, of kunnen onderzoekers in de richting wijzen van personen die hun vragen kunnen beantwoorden.

Verdere informatie
Klinisch onderzoekers en andere werknemers van het Universitair Medisch Centrum Groningen kunnen op het intranet meer informatie vinden over de Clinical Research Desk. Deze informatie vindt u door op de knop Onderzoek & medisch onderwijs te klikken en vervolgens de link Clinical Research Desk te selecteren.