Language:
Menu

Ethische commissie en competent authority submission

Afhankelijk van het type klinische studie dient u toestemming te krijgen van, en documentatie te overleggen aan, één of meerdere erkende medisch-ethische toetsingscommissies en de nationale bevoegde instantie. Zoals vele onderzoekers, kunt u het voorbereiden van deze documenten als tijdrovend en bureaucratisch ervaren.

Op het TCC kunnen wij het gehele proces van indiening ter goedkeuring aan medisch- ethische toetsingscommissies en de nationale bevoegde instantie uitvoeren. Wij kunnen u ook ondersteunen wanneer u het proces zelf wilt uitvoeren. Onze medewerkers kunnen uw werkbelasting verminderen door documentatie te verzamelen, documentatie voor te leggen of door te reageren op commentaar van externe instanties.

Om u ervan te verzekeren dat u de goedkeuring voor uw studie snel en efficiënt verkrijgt, reviewen wij de regels voor indiening bij de medisch-ethische toetsingscommissies en de nationale bevoegde instantie. Ook hebben wij duidelijke checklists ontwikkeld voor dit proces.
Wij hebben indieningen bij medisch-ethische commissies en bevoegde instanties voor internationale en multi-center studies in vele Europese landen ondersteund.
Deze landen zijn:

  • Nederland.

  • België.

  • Duitsland.

  • Engeland.

  • Frankrijk.

  • Oostenrijk.

  • Italië.

  • Spanje.

  • Ierland.

  • Griekenland.